ورم کلیه

ورم کلیه

🔵 #خستگی کبد، #ورم کلیه که در اثر زایمان زیاد پیش آمده

🍁بیمار زن (۱۱)
معاینه :

⭕️⭕️بيمار دچار تشنجات شديد بويژه در پاها بود، هرچه میخورد استفراغ مى‏كرد و گاه در خلأ معده نيز قیهاى پیدرپى صفراوى می‏نمود.
دردى در ناحيه كليه و كبد و تورم كيسه صفرا etitsycilohC داشت.
شكم گازدار بود و علائمى شبيه حصبه كاذب مشاهده مى‏شد.
عصرها چند عشر تب میآمد.
در ادرار استوانه‏هاى سيلندر و هيالن و خون وجود داشت.
مقدار آلبومين ۵/ ۴ بود.

مزاج بكمك نمك كالوسپات روزى يك بار مختصر اجابت ی‏كرد.
مدفوع در روده مانده و سبب بيمارى او شده بود بنحوى كه كليه‏ ها بكلى از كار افتاده و بيمار در آستانه مرگ قرار گرفته بود.
😔😔😔😔😔😔

💉💊درمان

براى بكار انداختن كليه‏ها✅
📋 دستور دادم تنقيه‏اى از شكر سرخ ۱۲ ل، گز علفى ۱۰ ل، تاجريزى ۴ ل، گل پنيرك ۲ ل، گل خطمى ۲ ل بنمايد.

سپس آب خيار چنبر و نيز شيره تخمه آن را گرفته بعد از عمل تنقيه اولى اين مايع را تنقيه كنند تا جذب شود و

از تشنج و تورم كليه‏ ها بكاهد
پس از آن بميزان دو استكان آب ترب بتدريج در روز به او بخورانند.
ضمنا مقدارى هم از آب و شيره خيار چنبر به بيمار بدهند و حوله‏هاى داغ در ناحيه كليه‏ ها بگذارند تا رفع تشنج نموده آنها را بكار وادارد. سپس ضماد آنتى‏فلوژستين در ناحيه گرده‏ها و كيسه صفرا نهند.

براى رفع بیخوابى 😲تخم گشنيز ۲ ل، تخم كاهو ۲ ل، خشخاش، ۲ ل، تجويز كردم كه شيره كشيده و به بيمار بخورانند.
ضمنا خواهش كردم در صورت زنده ماندن بيمار فردا مرا خبر كنند.

در اثر استفاده از داروها مزاج روان و ادرار زياد شد.
مقدار اوره در ادرار از پنج گرم تجاوز كرد.
پس از چند روز بيمار خوابيد و آرامش يافت.✅✅

✳️روز دوم
آب خيار چنبر و شيره تخم آن را تنقيه نمودند و
نيز تنقيه‏اى
از شكر سرخ ۱۲ ل تاجريزى ۴ ل، بنفشه ۲ ل، خاكشير ۲ ل، و اكليل ۲ ل داده شد.
بجاى خوراك بتدريج آب ترب، شربت قند و كمى آب ليمو محلول در آب به او میخورانيدند.
رفته ‏رفته شكم باز شد و مدفوع همچون لجن مايل به سياهى و متعفن دفع گرديد.
✳️روز سوم، وضع بهتر شد،
ادرار نيز به نسبت افزايش يافت و كم‏كم تا ميزان بيش از يك ليتر در روز رسيد.
شكم نيز در اثر تنقيه‏ هاى سابق الذكر روزى چند بار عمل می‏كرد و گلوله‏هاى مدفوع سخت‏شده‏اى كه مدتها در شكم مانده و باعث مسموميت و درماندگى كليه‏ ها گرديده بود دفع می‏گرديد.

در اين هنگام خاكشير قند داغ هم براى كمك در نرمى مزاج تجويز كردم.
بتدريج حال بيمار بهتر و تشنجات بمرور برطرف شد. ✅✅
اما مقدار آلبومين افزايش يافت و تا به ۸ گرم رسيد.
🔎🔎علت از تخم كاهو بود كه نمك داشت.
🖊🖊سپردم تخم كاهو را بشويند و بعد مورد استفاده قرار دهند.
با توجه به پيروى از اين دستور آلبومين رو به كاهش نهاد.
مقدار اوره به ۱۱ و وزن مخصوص بول از ۱۰۱۳ هم تجاوز مى‏كرد.

🔍🔍براى تقويت مزاج
گاهى سرم گلوكوزه و نيز ويتامين C تزريق مى‏شد.

پس از ۱۵ روز حال بيمار رو به بهبودى نهاد. ✅

ديگر عوارض اورمى در او چندان مشهود نبود. 👌
فقط در اثر خستگى و به درازا كشيدن دوران بيمارى نقاهت داشت.

در همين ايام، چنانچه در ايران رسم است، دوستان و بستگان به عيادت و احوالپرسى او مى‏آمدند
و دور او تجمع مى‏كردند و همين بی‏احتياطى
سرانجام او را مبتلا به گريپ نمود.

بيمار بناى تك‏سرفه را گذاشت.
رفته‏رفته حال او دگرگون و حالت بهت به او دست داد. عدم توجه پيدا كرد و دچار تب شد.
ادرار قرمز و تيره رنگ و مقدار آن كاهش يافت.

بيمار ديگر حرف نمیزد 🤐مگر به ندرت، ذات‏الريه نيز پديدار گشت.
در آزمايش خون فرمول لوكوسيتر ۹۳ نوتروفيل داشت.
در اين زمان پنی‏سيلين تازه وارد ايران شده بود.
هنوز شخصا تجربه‏اى روى آن نكرده بودم از آقاى دكتر غربى كه آگاه به استعمال آن بودند يارى خواستم.
چون هنوز جنبه آزمايشهاى اوليه را داشت نتيجه‏ اى نبخشيد و متأسفانه بيمار از ذات‏الريه درگذشت.⚫️😔

راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج‏۱، ص: ۱۲۲
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.