بيمار سنگ کلیه🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕

در تاريخ ۸/ ۳/ بانو فرح‏انگيز م. را به مطب اينجانب آوردند. بيمار بسيار ناراحت و مأيوس مى‏نمود.

شرح حال🤕😷🤕😷🤕😷🤕😷

همراهان مريض توضيح دادند درد سختى در پهلوى😱😔😢
راست او پديدار شده بود و مرتبا استفراغ مى‏كرد. پزشكان بيمارى را سنگ كليه تشخيص دادند. آزمايش ادرار نمودند و عكس گرفته شد. سنگى به اندازه يك پسته كوچك در عكس ديده مى‏شد. رژيم غذائى و مداواى شش ماهه تأثيرى نكرد و سنگى دفع نگرديد. در عرض اين مدت سه بار پهلويش درد گرفته كه هربار با تزريق مرفين آرامش يافته است. با اينكه حال بيمار به نظر مساعد مى‏رسيد پزشك معالج دستور گرفتن عكس ديگرى را داد. در اين عكس نشان داده شد كه نه تنها سنگ اولى دفع نگرديده بلكه سنگ كوچك تازه‏اى به اندازه يك عدس پهلوى آن اضافه شده است. تجويز عمل جراحى شد. عمل توسط آقاى پرفسور عدل انجام پذيرفت. پس از ۱۵ روز بيمار از بيمارستان خارج و مدت شش ماه فارغ از درد و ناراحتى بود.
شبى پهلوى راست او درد گرفت و حالت استفراغ روى داد. پزشك خانواده تزريق مرفين كرد و قرصى براى تسكين درد داد. كيسه آب گرم گذاشت و درد آرامش يافت. چند عكس تازه از كليه‏ ها گرفته شد. در كليه راست مجددا سنگ‏هاى متعدد توليد گرديده بود. تطبيق اين عكس‏ها با عكس‏هائى كه قبل از عمل برداشته شده بود نشان‏دهنده اين بود كه اين‏بار سنگ به خوبى و همانند بار اول ديده نمى‏شد بلكه مانند موج يا جدارى به چشم مى‏خورد. خلاصه توصيه عمل جراحى دوم شد و براى اين عمل قصد سفر به خارج در برنامه بود كه درد در پهلوى راست گرفت و تب به ۵/ رسيد. پزشك معالج تصور آپانديسيت را نمود. چند روزى در بيمارستان بسترى شد. در آزمايش خون و ادرار مورد خاصى مشاهده نگرديد. ولى متذكر شدند كه نياز به عمل جراحى دارد. بيمار با شنيدن اين حرف به كلى روحيه خود را باخت و دچار وحشت شد. ديگر اميدى به زنده ماندن نداشت. سرانجام با راهنمائى يكى از بيماران سابقم به نزد اينجانب مراجعه نمود.

معاينه‏📿📿📿📿📿📿📿📿📿

در معاينه به علت شدت هيجانات عصبى بيمار، نتوانستم به درستى چيزى درك كنم.
در عكس‏ها به غير از لكه‏هائى شبيه شن، سنگ درشتى ديده نمى‏شد. به بيمار اطمينان دادم
با پيروى از روش و دستوراتى كه خواهم داد بزودى بيمارى‏اش بهبود خواهد يافت. بيمار با اطمينانى كه به او دادم قوت قلب يافت و به درمان خود اميدوار گرديد. سپردم ديگر درجه نگذارند و مجددا دستور انجام آزمايش ادرار را دادم.

نسخه‏اى كه برايش نوشتم به شرح زير بود:✍️✍️✍️✍️

۱- تنقيه از شكر سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲، و تاجريزى ۴ ل.
۲- غااوت از تخم كرفس ۵، رازيانه ۲، زنيان ۲، زيره سبز ۱، سياهدانه ۱، و شكر سفيد ۱۴ ل (سه قاشق چايخورى با هر وعده غذا)
۳- عصاره تخم خيار ۳، تخم خربزه ۳، تخم گشنيز ۲ و تخم خرفه ۲ ل.
۴- «حب سياه» (روزى ۲۰ عدد).

نتیجه 👇👇👇👇

– در تاريخ ۱۲/ ۳/ براى بار دوم بيمار به مطب آمد. آزمايش ادرار اثرى از آلبومين را نشان نمى‏داد. بيمار اظهار داشت دو روز مرتب از داروهاى تجويز شده استفاده كردم. روز سوم موادى ريز مانند گوشت له‏شده با ادرارم دفع شد كه بعضى از آنها سفيدرنگ بودند. اين وضع چند روز ادامه داشت.
بيمار را به آزمايشگاه فرستادم. در آزمايش ادرار آلبومين، خون و چرك ديده مى‏شد.
درصورتى‏كه قبل از استفاده از داروهاى فوق الذكر نتيجه آزمايش اثرى از وجود آلبومين را نشان مى‏داد ولى از چرك و خون نشانه‏اى نبود. دستورها تكرار شد.

– در ۹/ ۳/ بيمار به مطب آمد🚶😊😊

از هر حيث از وضعيت خود راضى بود. روحيه‏اش بسيار خوب شده بود. ديگر ترس نداشت. داروها تكرار شد. «حب ارمنى مركب» نيز افزوده گرديد.
– در ۲۳/ ۳ عكسى از كليه‏ هاى او گرفت شد نتیجه🌡🌡🌡
«در لگنچه هر دو كليه لكه كوچكى ديده مى‏شود، ولى فقط لكه طرف راست به نظر مشكوك مى‏رسد.» بيمار اظهار داشت فعلا پنج روز است كه ادرارش صاف شد ه و لكه ‏هاى گوشتى ديگر وجود ندارد. دستور استفاده از «حب سياه» و نيز عصاره گياهى تخم كرفس ۵، رازيانه ۲، زنيان ۳، سياهدانه ۲، زيره سبز ۲، تخم خيارين ۴، تخم گشنيز ۲، تخم خرفه ۲ و تخم کاسنی ۲ ل برای ۵ بار داده شد

نتیجه 👇👇👇👇
– در ۲۹/ ۳/ بيمار بسيار راضى و خوشحال مى‏نمود. ديگر هيچ‏گونه درد و ناراحتى نداشت. لينت مزاجش بهتر شده بود. داروها تكرار گرديدند.😊😊
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.