بيمار کلیه

بيمار کلیه

بيمار کلیه 😰😰

يكى از دوستانم كه بسيار خوش‏گذران و فربه و دچار بيمارى قند بود با خوردن گوشت زياد و غذاهاى نامناسب ديگر دچار پهلودرد بسيار سختى شد. 😥😥
چون در آمل مسكن داشت او را فورا به بيمارستان بابل نزد اطباى آن مريض خانه بردند. نظر دادند كه بايد به هر
ترتيب پهلو شكافته شود.😱😱
بستگانش او را به تهران نزد اينجانب آوردند
. براى تسكين درد حب يك سانتى‏گرمى «بلادن» دادم كه روزى سه چهار دانه از آن بخورد.
💉💉💉
در آزمايش ادرار، خون و مقدار زيادى كريستال ديده مى‏شد. گفتم روزى دو سه مشت كنجد را نيز جويده و بخورد. طبق دستور رفتار نمود. درد و خونريزى برطرف و پس از چند روز حالش به كلى خوب شد. به او سپردم اغلب ايام كنجد را مورد استفاده قرار دهد و همه‏روزه نيز مقدارى شلغم يا آب آن را بخورد.
دو سه سال طبق دستور رفتار مى‏كرد و هر سال يكى دو بار به تهران مى‏آمد. ابدا اظهار تألم و شكايتى نمى‏نمود و حتى حاضر نمى‏شد ادرار او را آزمايش كنند. به‏طور كلى سلامت خود را بازيافته بود.😊😊
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.