میوه به در احادیث

میوه به در احادیث

🔶✨✨✨🔶✨✨✨🔶
میوه به و بیماریهای قلب

⬅️ تعابیر مختلفی درباره به و اثرات آن بر قلب آمده که در این بخش آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
به قلب را جلا می‌دهد.

📖 پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) می‌فرمایند:

🖋 «كلوا السفرجل، فإنه يجلو الفؤاد.» (۱)

📝 «به بخورید زیرا قلب را جلا می‌دهد.»

🔰اگر جلا به معنی روشنایی و نورانیت باشد به قلب باطنی برمی‌گردد ولی اگر مراد از جلا، بهتر کار کردن باشد آنگاه به قلب تپنده در بدن برمی‌گردد.

📖 در ادامه روایت آمده:

🖋 «و ما بعث نبيا إلا أطعمه من سفرجل الجنة فيزيد فيه قوة أربعين رجلا.» (۱)

📝 «خداوند هیچ پیامبری را مبعوث ننمود مگر اینکه به او از ((به)) بهشتی دادند، این سبب می‌شود که قوت او برابر نیروی چهل مرد شود.»

🔰در این روایت معلوم است که مراد تقویت بدن است نه باطن و روح.
به
برای قلب حیات است.

📖 امام علی(علیه السلام) می‌فرمایند:

🖋 «السفرجل قوة القلب و حياة الفؤاد و يشجع الجبان.» (۱)

📝 «به تقویت‌ کننده قلب است و حیات است برای قلب و آدم ترسو را شجاع می‌کند.»

🔰از مجموع این روایات می‌توان دریافت که به برای قلب و بیماری‌های قلب مفید است و این موضوع تواتر معنوی دارد.
📚 منابع:
📚 ۱- مكارم الاخلاق، رضی الدين أبی نصر الحسن بن الفضل الطبرسی، ص ۱۷۲
@AbbasTabrizian
@tebeeslami
🔶✨✨✨🔶✨✨✨🔶

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.