ماه: آذر ۱۳۹۴
بلغم

بلغم

? شناخت خلط بلغم ✅ تعریف خلط بلغم :: بلغم یکی از اخلاط چهارگانه بدن انسان و معادل آب در طبیعت است. طبعی سرد و تر دارد و در واقع ؛ خون خام ، نپخته ، سرد و شیرین است. البته بلغم طبیعی کمی گرمی دارد، زیرا اگر این گونه نبود اصلا حرکت نمی کرد. رنگ آن سفید است و حالتی شبیه سفیده تخم مرغ دارد. شاید بتوان گفت که معادل پلاسمای خون است. این خلط هم مانند خلط دم، دارای جایگاه ذخیره ای نیست و در سراسر بدن پراکنده است. بلغم ، استعداد تبدیل شدن به دو خلط سودا و دم را دارد. اولی با کاهش رطوبت و دومی با افزایش حرارت. در واقع، بلغم با حرارت دیدن به […]