ماه: اردیبهشت ۱۳۹۶
صفرا

صفرا

مزاج گرم و خشک (صفرا)   الف ـ خصوصيات جسمی :: – اين افراد لاغر اندام هستند. -رنگ چهره و سفيدی چشم آنان به زردی می زند. -پوستی گرم و خشک دارند. -گرمايی هستند و تحمل فصل تابستان را ندارند. -عطش زياد و دهانی خشک دارند. -بهترين فصل براى ايشان فصل زمستان است. – کم خواب هستند. – تمايل به خوردن ترشی ها مثل لواشک و سرکه و هم چنين غذاهای سرد، مثل خيار و کاهو دارند و به خوردن خوراکی های شيرين کمتر تمايل نشان می دهند. ب ـ خصوصيات روانی :: – زود عصبانی شده و زود هم آرام می شوند. -افرادی پر جنب و جوش، پر انرژی، باهوش و پر حرف هستند.   *بيماری صفرا :: کسانی […]