ماه: تیر ۱۳۹۶
آداب آمیزش

آداب آمیزش

‍ 🔶آداب آمیزش۱🔶 امام رضا علیه‌السلام – درباره آمیزش و آداب آن: پس ، غسل کن و همان دم ، قدری مومیایی با شربت عسل یا با عسلی که کف آن را برداشته باشند ، بخور ؛ زیرا این کار ، همانند آن آبی را که از تو بیرون رفته است ، به تو باز می‌گردانَد . بحار الأنوار ، جلد ۶۲ ، صفحه ۳۲۷ @tebeeslami 🔶✨🔶✨🔶✨🔶✨🔶✨ ‍ 🔶آداب آمیزش ۲ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم : برای مرد ، مکروه است که پس از احتلام ، با زن همبستری کند ، مگر آن که از احتلام پیشین ، غسل کرده باشد ؛ چه ، اگر چنین کند و فرزندش دیوانه زاده شود ، جز خویش […]

خواص توت

خواص توت

‍ #بهترین زمان خوردن توت 😊😊😊 💠 به طور کلی بهترین موقع خوردن توت، صبح ناشتا و یا عصر در فاصله غذای ظهر و شام است که زود هضم می شود و مواد غذایی آن بهتر جذب بدن می شود. ☘☘☘☘ 👈 معمولا اگر روی غذاهای سنگین مخصوصا گوشتی، آن را بخورند هضم آن مشکل می شود و تولید نفخ در شکم و روده ها می کند. @tebesonati🇮🇷🇮🇷

سرفه های خشک

سرفه های خشک

تجارب شاگردان 👇👇👇👇👇👇 شماره ۱۹ هوالشافی 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 مادری نزد من آمد گفت ۳ هفته بچم به دلیل سرفه های خشک خوب نمیشه🤕 و شبها بچه اش نمی خوابید😴 پیش بهترین دکترا که همشون متخصص هستن برد خوب نمیشد😰 درمان 📝📝 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 زوفا 🍀 ختمی پرسیاوشان مرزنجوش سپیتان عناب پنیرک بهش دادم گفتم هر ۸ ساعت ۱ بار دم کن تازه به تازه باشد و با عسل شیرین کن بخوره 😋 الحمدالله خوب خوب خوب شد ظرف. ۱ هفته ☺️ 🌷🌷🌷🌷🌷 اینم از پزشکان نوین ما 😏 با این. ترکیب دارو خیلی ها درمان شدند🌹🌹🌹 ممنون از به خاطر آموزش های خوب شان 🙏🙏🙏 @masadzade ایدی اینجانب

موم

موم

#موم (موم) @makhzanoladviyah 🍯🏵🍯🏵🍯🏵🍯🏵🍯 ⚜موم : به ضم میم و، واو مجهول وسکون میم ثانی اسم فارسی است ⚜به عربی : شمع ⚜به یونانی : قیروس وفاروسی ⚜سریانی : فیروسا وبه رومی قرارنوش وقروطا ⚜وبه هندی مدن ومین ⚜ودرانگریزی : اویکس گویند وآن مشهوراست که جرم خانه زنبور #عسل است که عسل🍯 رادرآن جمع میکند . ✅وآن سه قسم است یکی آنکه زنبور عسل 🐝درآن جمع میکند واین مایل به سرخی وزردی ونرم وچرب وخوشبو می باشد وبوی عسل از تازه آن می آید . ✅ودوم آنکه پرده های خانه خوداز آن میسازد ودرآن عسل نمی باشد واین متوسط است درخوبی وبدی. ✅وسوم معروف به مسلط واستوار کردن است وآن سیاه رنگ است که بر کوایر یعنی خانه خود می […]

دوشاب

دوشاب

@makhzanoladviyah 🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷 #دوشاب (دوشاب) 👈 اسم فارسی دبس است که آن می فختح است. 👈 وگویند آب انگور 🍇چون ثخین(سفت وسخت) گردد. 🍷وگویندشیره خرمابالجمله آب انگور🍇وخرمایی وتوت سفیدوامثال آن است. 🍷 وازمطلق آن مرادانگوری است . ✍وبه قول گیلانی درعرف مخصوص رطب است. 🍷 ودوشاب انگوری چنان میسازند که ⬅️آب انگورشیرین🍇 رسیده را گرفته صاف نموده جوش می دهند تا چهارم حصه(اضافه)آن بماندپس برآن خاک خاصی که خاک دوشاب نامندوگویندکه آن خاک رس است میزنندومیگذارندتادردی آن ته نشین وشیرین گرددوتاخاک برآن زنند خوب شیرین نمی گردد بلکه اندک طعم آن ترشی داردواندک ناصاف ماند. 🍷وخاک نازده آن ازمطبوخ وغیرمطبوخ آن است که خرماهای رسیده راگرفته درآب جوش میدهندتا شیرینی وشیره آن درآب آید پس صاف نموده طبخ مینماید تاغلیظ و […]

وسمه

وسمه

@makhzanoladviyah 🍃🍃🌸🍃🍃🌸🍃🍃🌸 #وسمه (وسمه) رنگ نساییده 👈به فارسی وسمه ی صحرایی. 👈 و در مازندران و تنکابن شالخنی گویند به معنی حنای شغال. 🌺حنا برگ گیاهی است صحرایی و وحشی و جنگلی میباشد . 📕و بعضی گویند : غیر از برگ نیل(نام گیاه)است . 🌺برگ آن شبیه به برگ مورد و ساق آن تو پر و شاخه های آن انبوه میوه ی آن به اندازه ی فلفل و بعد از رسیدن سیاه میشود و درون آن تخم کوچک و ریز است. 🔻باید برگ آن را صبح چیده در یک روز در آفتاب🌞 خشک کنند و سابیده در شیشه بریزند تا هوای سرد به آن نرسد❗️ 🍃🍃اگر در شب چیده و نیم خشک بماند و روز بعد در آفتاب خشک کرده […]

طلا

طلا

#طلا (طلا) @makhzanoladviyah ✨✨✨✨✨✨✨✨ 👈به فارسی زر . 👈 به عربی ذهب . به ترکی التون وقزل . 👈و به هندی سونا و کنچن 🔱ماده معدنی است که در میان دریاها و اقیانوسها به وجود می آید که متفرق آن را با آهک جمع کرده و گداخته میکنند وگاهی در معادن یافت میشود که با مواد دیگر مخلوط شده است. 🔱از بهترین و سنگین ترین اجساد بعد آن آهک . ✅ #مزاج آن⬅️ معتدل و ولطیف وبعضی آن را گرم وتر . ✍و بقراط آن را گرم و طبلی هندی آن را یرد میگوید. ✅ #سرمه آن مفید برای #چشم 👁👁و نافع دردهای #قلب 💖و #تنگی نفس. ✅برگردن آویختن آن 💫مانع #ترس 😰و #صرع کودک میشود. ✅نافع بیماریهای #وسواس،#جنون، #صرع […]

غافث

غافث

@makhzanoladviyah 🌸☘🌸☘🌸☘🌸☘🌸 #غافث 👈اسم عربی است 👈فارسی»»»گل خله گیاه ان را حشیشه الغافث و شجرةالبراغیث و کوله منتنه گویند . از گیاهای خاردار است🌵 برگ های ان شاخیو میان تهی و زبر و گل ان نیلی رنگ و طولانی مثل گل نیلوفر و همه اجزای ان بسیار تلخ هست . 🌿و از صبر تلخ تر و حرارت چندان ندارد و بیشتر گل و عصاره ان مورد استفاده است و #قوت ان تا سه سال باقی است 🔅بهترین ان⬅️ فارسی است که از کوهستان شیراز می اورند و رومی طبیعت ان :⬅️گرم در اول و خشک در دوم بر عکس هم گفته اند. 📕 شیخ👳و صاحب ارشاد گرم و خشک در دوم نیز گفته اند عصاره ان سردو خشک و #لطیف […]