تمام مطالب دسته بندی: شفایافتگان در طب سنتی
آسم

آسم

🍂🍂آسم 🍂🍂 ⚜️بیمار زن ۴۸ ساله ⚜️ ♻️♻️ در معاينه رنگ چهره خفه و تار بود كه دليلى بر نقص تنفس مى‏باشد. آثار نفخ و رال سيپلان در تمام سينه شنيده مى‏شد كه بيشتر دلالت بر خرابى كليه و برونشيت مزمن بود. طبيعت بيمار زياد گرم بود. نبض او سريع و گاه وقفه داشت. 🤕🤕 از سينه وی عكسبردارى شد. در عكس وضعيت ريتين مانند آن بود كه مشتى ارزن روى سينى پاشيده باشند. نقطه‏هاى سفيدى در تمام ريه ديده مى‏شد. اخلاط سينه عارى از ميكرب سل بود (اگرچه اخلاطى وجود ندارد. فقط گاهى كه بيمار زياد سرفه مى‏كند كمى كف سفيد رنگ خارج مى‏شود).🤕🤕🤕 سرفه‏ها عموما خشك و بدون اخلاط است. موقعى هم كه پس از سرفه زياد كمى […]

فشار خون

فشار خون

❗️فشار خون ❗️ ❎ بیمار مرد ۱۶ ساله 🔍معاینه : مدتى بود كه به دوار، سرگيجه، درد سر و چشم مبتلا گشته و بهنگام راه رفتن تعادل بدن را از دست داده بود. گاه بزمين مى‏افتاد. چشمهايش بناى تارى و نابينايى را گذاشته بودند. در معاينه و تحقيق، خرابى دستگاه گوارش را سبب اصلى و محرك بيمارى فهميدم.🤕🤒 💊 درمان- نخست به تقويت روحى پرداخته در حضور بيمار به بستگان و اطرافيان او گفتم هيچ بيمارى قابل اهميت و توجهى نيست فقط وجود كرم است كه موجب اغتشاشات شده. لذا پرهيزى لازم ندارد و همه چيز مى‏تواند بخورد. منتهى چون مدتى در پرهيز بوده، حال بايد كم‏كم پرهيز را بشكند نه يكدفعه. همين حرف موجب تقويت روحيه او گرديد.☺️ جهت […]

سکته

سکته

سکته 😱😱 ⚜️بیمار مرد۵۶ ساله ⚜️ 🔹🔸🔹معاينه🔹🔸🔹 – اين مرد تنومند چهره‏اى تيره داشت. مويرگ‏هاى صورت و پيشانى و بخشى از گردن و گوشها در بيشتر جاها مجتمع و برجسته شده و رنگ ارغوانى مخصوصى به سيماى او داده بودند كه اين گواهى از خرابى كبد مى‏كرد. رنگ بدن بيمار هم كدر و تار بود و به سياهى مى‏گرائيد.😰😰 سينه بيمار خفه، جريان هوا در آن كم و آهنگ تنفس سطحى و ناقص بود. قلب ضعيف و گاه غير مرتب مى‏زد. نبض ضعيف و نرم بود. زبان باردار و شكم پرگوشت و نسبتا بزرگ بود بطورى كه تعيين حدود اعضاء و احشاء امكان نداشت. بيمار اظهار داشت:” در تابستان امسال كم‏كم احساس سنگينى نمودم. از آن هنگام روز به روز […]

بيمار کلیه

بيمار کلیه

بيمار کلیه 😓😓😓😓😷😷😷😷 به عيادت دختر ۱۲ ساله مرحوم الف. د. ص. رفتم كه دچار غش بسيار خطرناكى شده بود. با بيش از يك ساعت تلاش توانستم جان رفته او را باز آورم. شرح حال🤒🤕🤒🤕🤒🤕 . بيمار گاهى به عوارض دماغى، زمانى به هيجان و تپش قلب و پاره‏اى اوقات‏ به ذات الجنب ، برخى ايام به درد مفاصل و معده دچار مى‏شد و مى‏ناليد. روزى براى معالجه او رفته .در اين وقت دردى در ناحيه كليه او بروز كرد. براى تسكين آن كيسه آب گرم هميشه مى‏گذاشتند. اين‏بار آب گرم حاضر نبود. گفتم حوله‏ها را روى آتش داغ كرده بر روى كليه گذارند. در نتيجه حرارت خشك تحريك و عكس العملى در كليه‏ها حاصل شد و بعد از چند […]

ادرار خونی

ادرار خونی

۱۷ 🔴ادرار خونی ✔️بیمار مرد ۴۶ ساله 🔍معاینه :ادرار خونی، در چهار ماه و نيم پيش به سرماخوردگى سختى دچار شده و صدايش گرفته است. لوزه‏ها نيز چرك داشتند 🌱🌱🌱 درمان- نخست تخليه روده كه از اهم واجبات بود تذكر داده شد. تنقيه‏اى از شكر سرخ، گل خطمى، گل پنيرك و تاجريزى تجويز گرديد. ⏪- حب ارمنى مركب بعلاوه تخم خيار، تخم خرفه، تخم خربزه، تخم كدوى شيرين، خشخاش براى مرمت و اصلاح كليه و رفع آلبومينورى و جلوگيرى از خون‏ريزى و نيز حب پادزهر احمديه براى بند آوردن خون دادم. در اثر استعمال داروهاى يادشده بهبودى بسيار حاصل گرديد و خون تقريبا بند آمد. اما بخاطر تقلاى زياد و حركات سختى كه كرد مجددا خون باز شد.🙄 دارو تكرار […]

بيمار حبس بول

بيمار حبس بول

🔶🔷🔶🔷🔶 بيمار حبس بول 💫💫💫💫 در تاريخ به عيادت آقاى اسماعيل الف ۸۰ ساله رفتم. بيمار دو سال قبل شبى ناگهان دچار قطع ادرار شده بود. اين مدت در دو بيمارستان و نزد دو پزشك تحت‏ معالجه قرار گرفته و با استفاده از سوند دفع ادرار مى‏نمود.😱😱 با توجه به وضعيت بيمار و كبر سن نسخه زير را برايش نوشتم:〰〰 ✔️۱- حب ارمنى مركب‏ ✔️۲- مرهم ضد ورم پروستات‏ ✔️۳- جوشانده مركب از تخم خربزه، تخم كدوى شيرين، تخم كشوت و كاكل ذرت نتیجه ✨✨✨✨ – در اثر استفاده از داروها ادرار بيشتر و مجرا بازتر شد. سابقا بول قطره ‏قطره می‏آمد. حال دو برابر شده بود. داروها تكرار و شياف زرده تخم ‏مرغ هم اضافه گرديد. ادرار قدرى بيشتر […]

1 16 17 18