تمام مطالب دسته بندی: شفایافتگان در طب سنتی
خستگی کبد و کیسه صفرا

خستگی کبد و کیسه صفرا

خستگی کبد، کیسه صفرا ، ناتوانی کلیه، تنبلی روده (۵) 📌📌📌📌📌📌 بیمار زن بیش از ۸۰ سال معاینه ⚜✨⚜✨⚜ تعدادى دمل‏هاى كوچك در سطح بدنشان ظاهر گرديد و بالاخره يكى از آنها بعلت رشد زياد در بيمارستان انگليسى‏ها عمل گرديد. آزمايش‏ها و درمان‏هاى مقتضى همه گونه در بيمارستان به عمل آمد. پس از خروج از بيمارستان باز احساس خارش و ناراحتى مى‏نمودند بالاخره به اينجانب مراجعه کردند ♻️♻️♻️♻️♻️ درمان . در آزمايش خون مقدار دو گرم قند و مقدار زيادى اوره بود ولى گليكوزورى نداشتند. چند روزى مقدار ده واحد انسولين تزريق كردم بهبودى يافتند و بعد تزريق را متوقف كردند. در تاريخ ۸/ ۲۴ ناهار مقدارى باقلا پلو و تخم‏مرغ خوردند. بعلت مسموميت از غذا دچار استفراغ و اسهال […]

صداع (سرگیجه  وسردرد)

صداع (سرگیجه وسردرد)

🔴🔴🔴🔴 صداع ارثی، سرگیجه، کدورت حواس، بواسیر 🔺🔺🔺 معاینه :▪️▫️▪️ بیمار دچار بواسير و ضعف و اختلال گوارش هم بود و تحمل هضم پاره‏اى از غذاها خاصه برنج، سرخ‏كردنى‏ها و تخم‏مرغ را نداشت. دچار سودا (اگزما) نيز شده بود كه اغلب خشك و پوسته‏پوسته كنده مى‏شد و خارش زياد داشت گاه تاول‏هاى كوچكى مى‏زد و ترشح آب مى‏كرد در نتيجه چند بار به” لنفانژيت و ادينت” دچار گرديده بود. اين اگزما كه سابقه بيش از بيست سال را در او داشت موجب خستگى و ناتوانى هميشگى او گرديده بود.😱😱😱😱 . آبى كثيف هميشه شلوار او را آلوده مى‏كرد. برخى اوقات ريزش اين آب تا روى زانو و مچ پا هم مى‏رسيد. كمى مدفوع نيز بطور بى‏اراده و بى‏خبر خارج مى‏شد […]

درمان سرگیجه وضعف

درمان سرگیجه وضعف

🔴🔴🔴🔴 صداع ارثی، سرگیجه، کدورت حواس، بواسیر 🔺🔺🔺 معاینه :▪️▫️▪️ بیمار دچار بواسير و ضعف و اختلال گوارش هم بود و تحمل هضم پاره‏اى از غذاها خاصه برنج، سرخ‏كردنى‏ها و تخم‏مرغ را نداشت. دچار سودا (اگزما) نيز شده بود كه اغلب خشك و پوسته‏پوسته كنده مى‏شد و خارش زياد داشت گاه تاول‏هاى كوچكى مى‏زد و ترشح آب مى‏كرد در نتيجه چند بار به” لنفانژيت و ادينت” دچار گرديده بود. اين اگزما كه سابقه بيش از بيست سال را در او داشت موجب خستگى و ناتوانى هميشگى او گرديده بود.😱😱😱😱 . آبى كثيف هميشه شلوار او را آلوده مى‏كرد. برخى اوقات ريزش اين آب تا روى زانو و مچ پا هم مى‏رسيد. كمى مدفوع نيز بطور بى‏اراده و بى‏خبر خارج مى‏شد […]

درمان بیمار چاق وناتوان

درمان بیمار چاق وناتوان

:📌📌📌📌 بيمار چاق ناتوان در تاريخ/ ۱۰/ آقاى مدرسى به مطب رجوع نمودند. ايشان اظهار داشتند اندك ناتوانى در خود احساس مى‏كنم. چنديست مقدار و تعداد دفعات ادرارم افزايش يافته و از اين حيث ناراحتم. 🔴🔵🔴🔵 معاينه‏🌟⭐️🌟⭐️ بيمار نسبتا چاق و اندكى تنومند بود. در حركت زود خسته مى‏شد. كبدى «گرم» و تنبل داشت كه به درستى انجام وظيفه نمى‏نمود. حال بيمار مرا مشكوك به مرض قند در او كرد. البته هيچ‏گونه آثار و علائم ديگرى كه دليل بر مرض قند باشد وجود نداشت. تنها ادرار از حيث تعدد و مقدار زيادتر از حد معمول گشته بود. ضمنا بيمار عطش نداشت. در آزمايشى كه در آزمايشگاه دكتر معتمد انجام گرديده بود ۱۶ گرم قند در ادرار نشان داده مى‏شد. 💢💢💢💢💢 […]

درمان طحال وکبد

درمان طحال وکبد

📌📌📌📌 کبد و طحال بزرگ بیمار بانو معاينه و بيان حال خود اظهار داشت: هشت سال است در اول بهار دچار كسالت و خستگى، بيحالى و بى‏ميلى بكار مى‏شوم كه تا آخر پائيز دوام مى‏ياب طريق بروز بيمارى چنين است به كه هر بامداد يك عشر تب مى‏آيد و تا عصر به نيم درجه مى‏رسد كه با ضعف، بى‏حالى و بيحسى و دردهاى بدن همراهست. مزاج نيز معمولا يبس است و طبيعتم سرد. اين تب و حالات مذكور گاه دو سه روز در هفته بروز مى‏كند. بيمار از بيماريهاى ارثى و اكتسابى چيزى بخاطر نداشت.♻️♻️♻️♻️♻️ ⚜ معاينه‏⚜ در معاينه طحال قدرى بزرگ و كيسه صفرا حساس و كمى دردناك و كبد هم اندكى بزرگ بود. بيمار يبوست تشنجى داشت. تخليه […]

درمان زودانزالی😳

درمان زودانزالی😳

انزال زود 😓😓😓 *** آقاى يونس جوان ۲۵ ساله به مطب رجوع نمود. بيمار از ضعف و ناتوانى مى‏ناليد و از ناسازگارى ايام شكايت داشت. علت را از ضعف اعصاب و سودا دانستم و به تحقيق پرداختم. ⚫️🔴⚫️🔴 مادر او آدمى عصبى بود كه در جوانى دچار حمله قلبى بوده ولى پس از زايمان اين عارضه برطرف شده است. پدرش فردى خودخور و برادرانش عصبى بودند. طبق اظهار هفت ماه شير مادر خورده، در كودكى به حصبه دچار شده و در بدو بلوغ استمناء نموده است. سه سال است كه عروسى كرده. هنگام نزديكى نسبتا سست بوده و سرعت انزال دارد و نيز پس از اداى وظيفه خسته مى‏شود. با آنكه همخوابه دارد باز گاهى شبها محتلم مى‏گردد. در شانه […]

👌درمان بیماری پوستی 😖

👌درمان بیماری پوستی 😖

📌📌📌📌📌 ضعف غدد درونی، بیماری پوستی 💢💢💢💢💢 چند سال پيش در تجريش به عيادت بيمارى رفته بودم كه پوست دست‏ها، پاها، شكم و نقاط ديگرى از بدنش تركيده و شكافهاى ژرف و طويلى برداشته بودند. بهمين علت بيمار توان حركت و حتى نشستن را نداشت. او چندين ماه بدين حال بود. معالجات بسيار و تزريق نئوسالوارسان و داروهاى ديگر نموده بود ولى هيچيك اثر نبخشيده بودند.⚜⚜⚜⚜ در معاينه تعدادى لكه‏هاى سپيد در بدن او ديدم كه از پوسته و نخاله پوشيده بودند. با بحركت درآمدن لباس اين پوسته‏ها كنده شده و در سطح بدن و هوا پراكنده مى‏گشتند. مزاج بيمار نيز نامرتب بود و با كمك دارو و مسهل اجابت مى‏نمود.🔵🔴🔵🔴 با ديدن اين بيمار بياد بيمار سابق الذكر افتادم. […]

درمان ضعف وناتوانی 😩

درمان ضعف وناتوانی 😩

😱😱😱 پيچ‏خوردگى روده بیمار مرد ۷۰ ساله معاینه 🍂🍂🍂🍂 بیمار را حالت ضعف و ناتوانى كه قادر به تكلم نيز نبود و صدايش بسختى شنيده مى‏شد به مطب آوردند. اظهار داشتند چهار روز پيش دچار دل‏درد شديد و نفخ شكم شده راه روده‏اش بكلى بسته شده ابدا مدفوع و باد دفع نمى‏گردد.🔴🔵🔴🔵 در معاينه شكم نفخ زيادى داشت. روده پيچ خورده و قادر به نشستن نبود ♻️♻️♻️♻️♻️ درمان ⚜⚜⚜⚜⚜ سنامكى ۲ ل، ريوند چينى ۲ ل، بسفايج ۳ ل، گل خطمى ۲ ل، بابونه ۲ ل، و كله ماهى شور ۲ عدد. ابتدا كله‏هاى ماهى شور را كوبيده در ده سير آب بجوشانند سپس آن را صاف كنند. داروهاى جوشاندنى را نيز بجوشانند و بعد هر دو را درهم بياميزند.💢💢💢💢💢 […]

بیماری پروستات

بیماری پروستات

😱😱😱 بيمار پروستات آقاى عنايت- ر. هشتاد ساله بعلت ابتلاء به عسر البول به اينجانب مراجعه نمود. بيمار اظهار داشت: «مدتى ادرارم باريك شده و به سختى دفع میگرديد و رفته‏رفته اين دشوارى بيشتر میشد. از معالجات زيادى كه كردم سودى به دست نياوردم. وضعم رو به وخامت مى‏رفت. عاقبت گفتند تنها راه درمان شما عمل جراحى است ولى حال مزاجى شما اجازه انجام اين عمل را نمی‏دهد. به تهران برويد شايد امكانات ديگرى جز عمل جراحى برايتان فراهم گردد. ناچار به تهران و سرانجام نزد شما آمدم …»🍃🍂🍃 معاينه‏ 💫💫💫💫 در معاينه، رنگ بدن بيمار پريده و پوستش پلاسيده می‏نمود. كم‏خونى زيادى داشت. اندك تورم در صورت، پوست شكم و پشت دستهايش نمايان بود. ادرار چكه چكه ترشح می‏كرد […]

1 2 3 4 18