تمام مطالب دسته بندی: شفایافتگان در طب سنتی
بیماریهای سینه

بیماریهای سینه

✳بیماری های سینه ✳ ✅بیمار مرد ۵۲ ساله(۱۲) 🔎معاینه : 🔅چهره‏اش اندكى تار و خفه بود. رگ‏هاى شقيقه برجسته و سياهرگ پلك پائين چشم برآمده و نمايان مى‏نمود كه دلالت بر ناتوانى كليه‏ها مى‏كرد. زبان باردار بود و تخليه كامل واقع نمى‏شد. روده‏ها تنبل بودند و بدرستى انجام وظيفه نمى‏كردند. 🔅بيمار جز تنگى سينه و سرفه و تپش قلب شكايت ديگرى نداشت . همچنين راه رفتن برايش دشوار بود. به نفس تنگى مى‏افتاد. نبض او قوى و سريع بود😨. در گوش دادن به سينه علامت emedeO و edimuhtnalibisel aR در سراسر سينه شنيده مى‏شد كه نشانى از ناخوشى كليه‏ها بودمزاج يبس و به ورم قولون دچار گرديده و بيمار اغلب حب‏هاى ملين مى‏خورد تا تفتيح شود. همين امر خود بيشتر […]

درمان آسم 😷

درمان آسم 😷

😷😷 آسم😷😷 ⚡️بیمار زن ۴۵ ساله ⚡️ ♥️ معاینه ♥️ كبد قدرى بزرگ بود و روى معده را مى‏پوشانيد. طحال نيز اندكى بزرگ بود. علل بيمارى:💢💢💢 ✔️۱- نوعى سوء مزاج عصبى كه بشكل حمله ريوى بروز مى‏كند. ✔️۲- اثر يبوست‏ ✔️۳- ضعف كبد و كليه‏ ✔️۴- نوبه مزمن‏ ✔️۵- ناتوانى سينه، كه موجب توجه ماده سوء مزاج بدانجا مى‏گردد (همچنانكه در نقرسى‏ها به شست پا متمايل مى‏گردد). ✔️۶- گرمى جگر و سردى معده كه اين خود اشكالى در درمان ايجاد مى‏كند (ضعف قلب و رعايت اعضا ديگر) 🔴🔵 درمان:🔵🔴 – ريشه شيرين‏بيان ۳ ل، زوفا يك ل، پر سياوشان يك ل، عناب ۲۰ دانه گل پنيرك ۲ ل، گل خطمى ۲ ل، تجويز شد كه آنها را جوشانيده ميل كنند.📝📝📝 […]

مشکل گوارشی

مشکل گوارشی

ا 📌📌📌📌 📍مشکل گوارش (ترش کردن) 📍بیمار مرد ۲۴ ساله ♻️♻️♻️♻️♻️ در معاينه سپرز اندكى بزرگ بود. شكم تشنج داشت و مزاج سوداوى. ازاين‏رو علت را از نوبه مخفى و سودا فهميدم كه موجب سوء هاضمه گرديده است.🤕🤕🤕🤕 ⚜⚜ درمان:⚜⚜ دستور داده شد منيزى كلسينه بميزان ۵۰/ ۱، بيكربنات دوسود بميزان يك گرم و رانگو ۵۰ سانتى‏گرم را عصاره نموده روزى سه بسته از آن ميل نمايد.✅✅ پوست بيد ۳ ل، سنبل الطيب ۱ ل، بابونه ۱ ل، نيز كه دافع نوبه و ضد سود است داده شد. ✅✅✅ در/ ۵/ ۲۸ بيمار اظهار داشت تا زمانى كه گرد را مى‏خورم تسكين مى‏يابم و چون آن را ترك مى‏كنم باز درد بروز مى‏كند. متوجه شدم كه تشخيص من خطا بوده […]

دردهای مفصلی سیاتیک

دردهای مفصلی سیاتیک

📌📌📌📌 ▪️دردهای مفصلی سیاتیک ▪️بیمار مرد 🔴معاینه سياتيك بسيار سخت و صعب‏العلاجى را ديدم كه در برابر هر داروئى استقامت ورزيده و پيش رفته است.😱😱😱 ✨✨درمان:✨✨ مرحوم صدر الاطباء خراسانى كه از پزشكان بزرگ طب قديم در دوران اخير بود جنگى از نسخ مجرب گذشتگان داشت كه بسيارى از بيماريهاى سخت و عاصى العلاج را پس از نااميدى با آن نسخ درمان مى‏كرد.▪️▫️▪️ سواد اين جنگ را از آقاى دكتر شهراد” از شاگردان مخصوص آن مرحوم و استاد طب قديم امروز” بامانت گرفته و رونويسى نموده بودم. 🔴⚫️🔴⚫️ يك نسخه منضج كه مخصوص مفاصل حاد بود از روى آن بشرح زير نوشتم:✳️✳️✳️✳️ سورنجان ۱ ل تا ۲ ل، نيلوفر ۲ ل، عناب ۱۲ دانه، ريشه كاسنى ۲ ل، تخم كاسنى […]

تجربیات درمانی شاگردان

تجربیات درمانی شاگردان

بیمار کلیه 😓😓😓 🤕🤕🤕 ✨ جوانى بنام عباس. ط. كارمند وزارت ✨فرهنگ مبتلاء، به سنگ كليه بود. نزد ✨بسيارى از اطباء و متخصصان مجارى ادرار ✨به معالجه پرداخت هيچ نتیجه‏اى نگرفت. ✨ بالاخره در بيمارستان رضوى مشهد پس از ✨راديوگرافى و مسجل شدن وجود سنگ ✨دستور عمل جراحى داده شد ولى او امتناع ✨ورزيد.😊😊 ✨ دستور دادم سياهدانه را كوبيده با عسل ✨آميخته، حب سازد و روزى چند عدد (تا يك ✨مثقال) از آن بخورد. ✨ مدتى بدين دستور ادامه داد. ✨به كلى رفع بيمارى او گرديد. 🌸🌸🌸🌸 @shafayafteghan 🍃🍂🍂🍃 ▪️سودا اگزاما ▪️بیمار مرد ۴۹ ساله 🔻🔻معاینه اظهار داشت از ۱۲ سال پيش سوداى خشك و آبدار در انگشتان هر دو دستش بروز كرده.😱😱😱 گاه رو به بهبودى نهاده و […]

📝آزوتومی

📝آزوتومی

بيمار آزوتومی 👴👴🤕😓🤕😓🤕😓 * آقاى حاج رجبعلى س. ساكن گچسر در سن ۸۵ سالگى در تاريخ ۳/ ۱۲/ به مطب مراجعه نمود. دچار آزوتومى، خيز در صورت، دستها، شكم، پاها و بيضه‏ها بود و حالت خفگى و برافروختگى و تنگى سينه داشت. آزمايش ادرار او به شرح زير بود:🌡🌡🔬 اوره ۱۰، چرك زياد و آلبومين مختصر. ضمنا در آزمايش خون نيز مقدار ۸۰ سانتى‏گرم در ليتر اوره نشان داده مى‏شد. داروهائيكه منحصرا برايش تجويز كردم💊💊💊 عصاره اصل السوس، ريشه كاسنى، ريشه كرفس و رازيانه بود. نتیجه 👇👇 در تاريخ ۱۰/ ۱۲/ وزن مخصوص ادرار به ۰۰۹/ ۱ و اوره خون به ۷۸ رسيده بود. در اثر استفاده از داروهاى فوق تمام خيز بدن و تهبج برطرف شد. اين‏بار عرق اشترخار […]

😳دردهای مفاصل

😳دردهای مفاصل

🔰🔰🔰🔰 🔱🔱درمان‏🔱🔱 ✅۱- دردهاى مفاصل كه علت” ماده خون” و مزاج” گرم و تر” باشد. خون گرفتن لازمست. در دست از وريد بازيليك (باسليق) و در پا از سياهرگ سفن يا سياهرگهاى ديگر ساق پا بايد خون بگيرند. 🔴🔴🔵🔴🔴 پس از دو يا سه روز استفراغ بايد بكنند.✅✅ مخصوصا اگر درد در پاها باشد، استفراغ نافع است اگر استفراغ كافى نبود بايد از داروهاى مسهل تجويز نمود. خاطرنشان مى‏شود كه ضماد گرم اگر در ابتداى پيدايش درد مورد استفاده قرار گيرد و همچنين ضمادهاى مخدر موجب نگهداشته شدن ماده در عضو بيمار شده و آماس و ورم را تبديل به تصلب و سختى خواهد نمود مخصوصا اگر ماده غليظ باشد. اگر ماده رقيق هم باشد آن را غليظ نموده و […]

👈درمان نقرس

👈درمان نقرس

🔰🔰🔰🔰🔰 در #نقرس و #ورم مفاصل علت درد، فزونى ماده‏هائى است كه در پيوندها گرد مى‏آيند علل متعددى براى آن نوشته‏اند كه ذكر آن در اينجا موردى ندارد.🔴🔴🔵🔴🔴 ابو على سينا در كتاب قانون مى‏گويد:” يكى از سبب‏هاى اين علت، آنست كه قولنج را علاج كنند بوجهى كه قوت روده‏ها قوى گردد و خلطهاى فزونى را از خود بازدارد و باطراف پيوندها افكند. بسيار باشد كه نقرس و اوجاع مفاصل را به داروهاى قوت‏دهنده علاج كنند تا مفاصل فضله را كه بدو آيد قبول نكنند و از خود باز گرداند و آن علاج سبب هلاك باشد از بهر آنكه فضله كه به مفاصل مى‏آيد بازگردد و به اندام‏هاى رئيسه شود هلاك كند و اين خداوند نقرس صفراوى را بيشتر افتد.🔹🔸🔹🔸 […]

❣فشارخون❣

❣فشارخون❣

😱😱😱😱 فشار خون بیمار :مرد〰〰〰 💫معاینه :در معاينه، مزاج دموى و رگ‏ها پرخون و نبض قوى بود. سرخرگ‏هاى چهره برجسته و مويرگ‏ها در زير جلد مرئى و نمايان بودند. حتى اين وضعيت در پيشانى، گوشها و گردن نيز ديده مى‏شد. بهمين جهت رنگ چهره بيمار برنگ قرمز خونى درآمده بود. چنين حالتى نه تنها دلالت بر زيادى خون و تهاجم آن بسر بيمار داشت بلكه از ضعف كبد و خستگى كليه‏ها هم خبر مى‏داد.😰😰😰 ✨✨✨✨✨✨ درمان- دستور داده شد: ✔️۱- تخم گشنيز ۲ ل و شكر تيغال ۴ ل را كوبيده و آميخته و آنها را بجوشانند و سپس ميل كنند. ✔️۲- صبر زرد ۲۰ سانتى‏گرم و جوش شيرين ۴۰ سانتى‏گرم براى يك كپسول نمره x روزى يكى دو دانه […]

1 2 3 4 5 18