تمام مطالب دسته بندی: معرفی کتب طب سنتی
قانون

قانون

👳ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، مشهور بهابوعلیِ سینا و ابن سینا و پور سینا که در غرب از او تحت عنواناَوی سِنا نیز یاد می‌شود از مشهورترین و تاثیرگذارترینِ فیلسوفان و دانشمندان ایران‌زمین است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکیاهمیت دارد . وی نویسنده کتاب شفا یک دانشنامه علمی و القانون فی الطب یکی از معروف‌ترین آثار تاریخ پزشکی است. . جرج سارتن در کتاب تاریخ علم وی را یکی از بزرگترین اندیشمندان و دانشمندان پزشکی می‌داند. 📖 کتاب قانون ابن سینا در پزشکی به سال ۱۹۷۳ در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا تجدید چاپ گردیده است. 📚@ketabetebi 👈🏃

کتاب راز درمان اثر عبدالله احمدیه

کتاب راز درمان اثر عبدالله احمدیه

📗کتاب راز درمان در۳جلد 📝اثر عبدالله احمدیه موضوع : گیاهان دارویی وپزشکی سنتی این کتاب تلفیقی از درمان طب نوین و طب قدیم راشرح میدهد. دکترعبدالله احمدیه برای بکاربردن داروهای طب جدیدمنعی قائل نشده وهمانطور که بدنبال کشف راه حل قدما و گذشتگان بودند، کشفیات جدیددانشمندان راهم نفی نمیکردند. چاپ اول این کتاب ۱۳۳۵ و چاپ دوم حدود ۳۰ سال پس از چاپ اول انتشاریافته لذا شکی نیست که درطول این سالها پزشکی جهان دچارتحول شده ولی بهرحال اکنون هم خواندن این 📗کتاب خالی ازلطف نیست. دکتر در کتاب خود روش درمان و نسخه ویادداشتهای خود را به رشته تحریردرآوردنودرنهایت اسامی داروهای طب قدیم شرح داده شده. 📚@ketabetebi👈

1 4 5 6