تمام مطالب دسته بندی: نسخه های طلایی
گوارش شناسی

گوارش شناسی

🏵 #گوارش_شناسی 🏵 ….. ادامه @ntebesonati اگر رنگ ، عفونت، غلظت و رقت مدفوع معتدل باشد دلیل بر خوبى هضم است و قوت معده و عکس آن دلیل بر ضعف و سوء مزاج. رنگ براز دلیل بر نوع ماده موجود در معده مى باشد. اگر مدفوع نرم و متعفن باشد دلیل بر ضعف قوه ماسکه و اگر متعفن باشد ولى نرم نباشد دلیل بر ضعف هاضمه خواهد بود. @ntebesonati ادامه دارد….. استفاده از این نسخ باید با تجویز حکیم حاذق انجام شود.

انفیه کندشی

انفیه کندشی

#انفیه #کندشی @ntebesonati ☀️خواص دارو دافع #صداع #ریحی و بخاران از سر ،دافع مواد آماده دفع با ایجاد نزله ،باز کننده ی سده مصفات وخیشوم ☀️اجزای دارو @ntebesonati بنفشه ، تخم کشنیز۱، کندش ۲ ☀️شیوه ی ساخت همه ی اجزا را نرم سابیده از الک مش ۲۰۰عبور داده ودر ظرف شیشه ای در بسته نگهداری کنند ☀️مقدار وزمان مصرف یک.روز بعد از ظهر وروز دیگر بعد اذان مغرب ،با شکم خالی به اندازه ی ۱۲۵میلی گرم از پودر انشقاق شود ☀️منع مصرف خوردن آب موجب قی شدید خواهد شد مصرف آن برای زنان باردا. ،افرادی که سابقه ی خون دماغ دارند یا مسابقه ی فشار بالای داخل چشم وفشار خون بالا دارند اکیدا ممنوع @ntebesonati ☀️✨دارونامه✨☀️ استفاده از این نسخ […]

معده

معده

#گوارش_شناسی در حالات #معده 🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺 ابو على سینا در مقدمه بیماریهاى معدى پاره اى مطالب راجع به تشخیص امراض معدى نوشته که «ذخیره خوارزمشاهى» و «طب اکبرى» بدان اشاره اى نکرده اند. بنابراین لازم مى دانم این موارد را نیز یادآور شوم: چگونه مى توان به وضعیت معده پى برد؟ @ntebesonati ۱⃣ از طریق غذا (با صرف غذا مى توان از وضعیت معده باخبر شد و دانست که علل آن چیست و چگونه خوراک را تحمل و هضم مى نماید. همچنین است تمایل به آب یا بى میلى بدان). ۲⃣از حرکات، اضطراب، خفقان، آروغ، فواق، زبان و طعم و بوى دهان، خشکى و ترى و خشونت و نرمى زبان. ۳⃣ از رنگ و رخسار و بار زبان و بازآمدن غذا […]

ایارج فیقرا

ایارج فیقرا

⚜️ #ایارج_فیقرا⚜️ ⚜️خواص @ntebesonati مهسل نافع در پاکسازی بدن _به ویژه عصب ها ومغز _از فضولات ⚜️اجزا @ntebesonati صبر«۱۲»مصطکی،زعفران،سنبل الطیب،دارچین ،اسارون ،سلیخه، حب الغار،زراوند،»«عسل کف نگرفته » ⚜️ساخت اجزاء را کوبیده و از الک رد کنند سپس با عسل بسر شند در ظرف شیشه ای یا لعابی ریخته به مدت ده روز در دمای ۳۵-۳۷درجه نگهداری کنید سپس از خمیر حاصل حب ساخته وخشک کنند ⚜️زمان و مقدار صبح ناشتا ۱-۲عدد از دارو ناشتا با آب میل شود ⚜️ملاحظه @ntebesonati در صورتی که دچار ورم یا زخم در جهاز هاضمه و روده ها باشد با احتیاط مصرف شود افراد دارای یبوست یا خلط غلیظ بعد از منضج مصرف شود ⚜️دارونامه⚜️ @ntebesonati استفاده از این نسخ باید با تجویز حکیم حاذق […]

1 9 10 11