تمام مطالب دسته بندی: پوستر سلامتی
تشنج‏

تشنج‏

🍃🍂🍃🍂🍃 🌱🌱🌱 ☀️☀️ 🍁 تشنج‏ در تاريخ ۶/ ۷ بانو مهرزاد به مطب رجوع نموده و اظهار داشت كه در پنج ماه پيش فك چپم درد گرفت بعد تشنجى در طرف چپ صورت پيدا شد. جهت درمان گل ارمنى ماليدم درد رفع گرديد ولى تشنج باقيمانده است. ⚜️🔱⚜️🔱⚜️🔱⚜️ در معاينه، علت را از” رطوبت و سودا” تشخيص دادم. ازاين‏رو براى رفع آن اسطوخودوس، بابونه، بادرنجوبه و ريشه ايرسا تجويز كردم. ♻️♻️♻️🌀🌀🌀♻️♻️♻️ بيمار در تاريخ ۲/ ۲۷ دوباره مراجعه نمود. اثرى از بهبودى در او مشهود نشده بود. اين‏بار پس از رسيدگى و تشخيص بيشتر معلوم شد نامبرده علاوه بر علل يادشده مبتلا به يبوست نيز مى‏باشد. لذا كپسولى از صبر زرد و انغوزه دادم و استفاده از شيره خنك را […]