تمام مطالب دسته بندی: کلاس های طب اسلامی سنتی
رزومه جناب   مدیر موسسه حکیم شیرازی

رزومه جناب مدیر موسسه حکیم شیرازی

#رزومه جناب آقای #مهدی_ مدیر موسسه حکیم شیرازی دانش آموخته ارشد مهندسی نفت از دانشگاه شیراز قطب علمی نفت کشور شاگرد اساتید بزرگواری چون؛ ✅استاد عبادیانی ✅استاد سید محمد علی سید نظری ✅استاد قربانی ✅استاد خیراندیش 🔵برخی #مهارت ها مسلط به مزاج شناسی علامت شناسی چهره شناسی اسکن کف دست یونانی نبض ایرانی نبض پاکستانی نبض مفرد اعضا 🔴 #سابقه تدریس دانشگاه شیراز دانشگاه علوم قرآنی شیراز مدرس فنی و حرفه ای آموزشگاه جوانه سبز تهران و بسیاری مراکز مردم نهاد و خصوصی مشاور اصلی دکتر عباسی در تهران همچنین شاگرد اکثر صاحب نظران در علوم حکمی وطبیبان طب سنتی کشور ⚡️دارای سبک جدید طبی بر اساس نگاه علوم مهندسی در علوم حکمی ⚡️مدرس دوره های حضوری نبض کاربردی درتهران […]